“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki yeni düzenlemelere ilişkin Başkanlığımızda görevli şube müdürü, şef ve memurlara yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Fotoğaflar