Adalet Dergisi 64'üncü Sayı Duyurusu

Adalet Dergisi’nin 2020/1'e ait 64'üncü sayısında, muhtelif hukuk konularına ilişkin çeşitli makaleler yayımlanacaktır.
Yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.

Yayımlanması istenilen araştırma ve inceleme yazılarıyla ilgili olarak;
- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiğinin yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir örneği dilekçe ekinde aşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da aşağıda yazılı e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.
- Yazıların en geç 1 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.
- Yazıların ekteki yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun yazılması önem arzetmektedir.
- Yayımlanan yazılar için yazarlara telif ücreti ödenmektedir.
Duyurulur.


Detaylı bilgi için :                       Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)
web sitesi :                                 www.edb.adalet.gov.tr
Elektronik posta adresi :          adaletdergisi@adalet.gov.tr
Telefon No :                               (0 312) 204 1129/204 1170
Adres :                                        Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA 06330

Yayın ilkeleri ve yazım kuralları için tıklayınız.
Dilekçe örneği için tıklayınız.