Ankara ve Rize Personel Eğitim Merkezlerine Yeni Atanan Sözleşmeli Sosyal Çalışma Görevlilerine Yönelik "Eğiticilik Becerilerinin Geliştirilmesi, Sunum Teknikleri Ve Yetişkin Eğitimi" Konulu Eğitici Eğitimi Programı 6 Mart’ta Sone Erdi.
Fotoğaflar