“Hâkim ve Cumhuriyet Savcıların ın Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitim Çalıştayı” 10.03.2016 tarihinde Çeşme ilçesinde Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İpek, İzmir Valisi Mustafa Toprak, HSYK ve yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri ile Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi’nin birim amirlerinin katılımıyla başlamıştır.

Eğitim Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Şahin konuşmasında özetle; mülkün temeli olan adaletin ancak iyi eğitim görmüş hukukçular vasıtasıyla ayakta duracağını,

Toplumsal barış ve huzurun ancak yürürlükteki hukuku iyi bilen, dünyayı tanıyan, adil bir bakış açısıyla hukuku araştıran ve yorumlayan erdemli hukukçularla sağlanacağını,

Erdemli hukukçular olmadan adaletin etkin bir şekilde yönetiminin mümkün olmadığını, iyi bir hukukçunun yetişmesindeki ilk basamağın hukuk fakülteleri olduğunu, yargı teşkilatının en önemli paydaşları olan hâkim ve cumhuriyet savcılarının hukuk fakültelerinde aldıkları eğitim ve öğretimin adalet hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesindeki ilk adım olduğunu,

Hâkim ve savcı adaylarının mesleğe hazırlanmaları, etik değerlere sahip kişiler olarak yetişmeleri, hâkim ve savcı kimliği kazanmaları için meslek öncesi eğitimin; hâkim ve savcıların mesleki bilgi, beceri, tecrübe ve yeterliliklerinin arttırılması, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü, adil yargılama yapabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi, evrensel hukuk ilkelerinin içselleştirilmesi açısından meslek içi eğitimin öneminin ve gerekliliğinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu,

Bu çalıştay ile HSYK, Yargıtay, Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, Bakanlık ve Türkiye Adalet Akademisi temsilcilerinden oluşan değerli yargı mensuplarının katkıları ile hâkim ve cumhuriyet savcılarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinde var olan eksikliklerin giderilmesi ve mesleki donanımlarının arttırılmasının hedeflendiğini,

Belirtmiştir.

 

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ konuşmasında özetle; Bangalore Yargı Etiği İlkelerinde hâkimin bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat içinde olması gerektiğine vurgu yapıldığını, bunların esasında hâkim ve savcıda bulunması gerekli asgari vasıflar olduğunu,  Bangalore Yargı Etiği İlkelerinden çok önce mecellede hakim, fehim, müstakim, emin, metin ve metin olmalıdır kaidesiyle de hakimlerde bulunması gereken asgari vasıflardan bazılarının açıkça ifade edildiğini, bu özelliklere sahip hakim ve savcılar yetiştirmenin devletimizin hedefi olduğunu,
“Çalıştay’ın hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri için yol haritası olacağını, Çalıştay’dan faydalı sonuçlar çıkacağına inandığını,


Adaletin her bir insanın ve bütün toplumların güvendiği, değer verdiği ve uğrunda mücadele ettiği, her şeyi göze aldığı en yüce değerlerden biri olduğunu,


Belirtmiştir.


Yargıtay, HSYK, Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, İdare, Vergi ve Bölge İdare Mahkemesi Hâkimleri, Bakanlık ile Türkiye Adalet Akademisi Temsilcilerinden oluşan yaklaşık 300 kişinin katıldığı Çalıştay 12.03.2016 tarihinde düzenlenen kapanış töreniyle sona ermiştir.

Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.