OCAK
 • 17-18 Ocak 2009 “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözleşmesi” kapsamında, bir çalıştay gerçekleştirildi.
 • 19-21 Ocak 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” kapsamında, “II. Sosyal Çalışma Görevlileri Çalışma Grubu Toplantısı” gerçekleştirildi.
 • 24 Ocak 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” kapsamında, “Çocuk Ceza Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Çalışma Grubu” toplantısı düzenlendi.
 • 26 Ocak 2009 “AİHM Kararları Bağlamında Türk, ABD ve Hollanda Hukukunda Delil Yasakları ve Gizli Tanık” konularının ele alındığı çalıştay gerçekleştirildi.
 • 28-30 Ocak 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” kapsamında, “III. Sosyal Çalışma Görevlileri Çalışma Grubu” toplantısı düzenlendi.(Bolu)
 • ŞUBAT
 • 02-03 Şubat 2009 “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(I. Grup)
 • 05-06 Şubat 2009 “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(II. Grup)
 • 09-10 Şubat 2009 “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(III. Grup)
 • 09-20 Şubat 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(İstanbul / I. Grup)
 • 12-13 Şubat 2009 “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(IV. Grup)
 • 16-27 Şubat 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / I. Grup)
 • 23 Şubat-06 Mart 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(İstanbul / II. Grup)
 • MART
 • 02-06 Mart 2009 “Mali Suçları Araştırma Teknikleri” toplantısı gerçekleştirildi.(Ankara)
 • 02-06 Mart 2009 “Adlî Tıp Uzmanı Olmayan Doktorlar, Hâkimler ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Teknik Destek” proje kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(Ankara / I. Grup)
 • 02-13 Mart 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / II. Grup)
 • 05-06 mart 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” kapsamında, “II. Çocuk Ceza Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Çalışma Grubu” toplantısı düzenlendi.(Ankara)
 • 09-13 Mart 2009 “Adlî Tıp Uzmanı Olmayan Doktorlar, Hâkimler ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Teknik Destek” proje kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(İstanbul / II. Grup)
 • 09-20 Mart 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(İstanbul / III. Grup)
 • 09 Mart-30 Nisan 2009 “Yargıtay I. Dönem Meslek İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.
 • 14 Mart 2009 “Unvan Değişikliği Sınavı” yapıldı.
 • 16-27 Mart 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / III. Grup)
 • 20-21 Mart 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamındaki, “Çalıştay”a katılım sağlandı.
 • 23-24 Mart 2009 “Hâkim ve Savcılara Yönelik Avrupa Hukuku Eğitimi Projesi” kapsamında, çekirdek eğitici kadrosunda yer alan hâkimlere seminer düzenlendi.
 • 23-27 Mart 2009 “Adlî Tıp Uzmanı Olmayan Doktorlar, Hâkimler ve Savcıların Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Teknik Destek” proje kapsamında, “Eğitimcilerin Eğitimi Programı” düzenlendi.(Ankara / III. Grup)
 • 23 Mart-03 Nisan 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(İstanbul / IV.Grup)
 • 26 Mart 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamındaki, "İhtiyaç Analizi Toplantısı"na katılım sağlandı.
 • 30 Mart-10 Nisan 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / IV. Grup)
 • NİSAN
 • 03 Nisan 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında; pilot “Çalışma Toplantısı” düzenlendi.
 • 06 Nisan 2009 “Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında Bilirkişilik” konulu sempozyuma katılım sağlandı.
 • 07-09 Nisan 2009 "Çok Ortaklı Çocuğa Yönelik İyi Örnekler" başlığı altında, “Merkezî Koordinasyona Bağlı Alt Komisyon Ekibinin Rolünün Güçlendirilmesi 1. Ekip Çalışması Eğitimi” gerçekleştirildi.
 • 10-11 Nisan 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, "Rehber Tasarımının Gözden Geçirilmesi Toplantısı" düzenlendi.
 • 20-22 Nisan 2009 “Yargı Teşkilâtı Toplantısı” düzenlendi.
 • 20-22 Nisan 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; Ankara(I), İstanbul (Avrupa I), Antalya ve Adana’da toplantı düzenlendi.
 • 27-29 Nisan 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; Ankara (II), İstanbul (Anadolu III), İzmir (I) ve Samsun’da toplantı düzenlendi.
 • 27 Nisan–08 Mayıs 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / V.Grup)
 • MAYIS
 • 02 Mayıs 2009 “Aile Hukuku” konulu seminer düzenlendi
 • .03-10 Mayıs 2009 “İcra Müdür ve Yardımcıları Eğitim Semineri” düzenlendi.
 • 04 Mayıs-26 Haziran 2009 “Yargıtay II. Dönem Meslek İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.
 • 04-06 Mayıs 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; İstanbul (Avrupa II), İzmir (II) ve Mersin’de toplantı düzenlendi.
 • 05 Mayıs 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.(Adana)
 • 06 Mayıs 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.(Mersin)
 • 11-13 Mayıs 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi.(Alanya / I. Grup)
 • 11-13 Mayıs 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; Trabzon ve Denizli’de toplantı düzenlendi.
 • 14 Mayıs 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.(Bursa)
 • 14-16 Mayıs 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi.(Alanya / II. Grup)
 • 20-22 Mayıs 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; Diyarbakır, Van ve Bursa’da toplantı düzenlendi.
 • 21-23 Mayıs 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (Alanya / III. Grup)
 • 22-23 Mayıs 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” kapsamında, “III. Çocuk Ceza Sorumluluğunun Tespitine Yönelik Çalışma Grubu” toplantısı düzenlendi.(İzmir-Çeşme)
 • 25-31 Mayıs 2009 “İcra Müdür ve Yardımcıları Eğitim Semineri” düzenlendi
 • 26 Mayıs 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.(Samsun)
 • 27-29 Mayıs 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; Gaziantep’te toplantı düzenlendi.
 • HAZİRAN
 • 01 Haziran 2009 "Önce Çocuklar-İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi" Projesi kapsamında; "İhtiyaç Belirleme” toplantısı düzenlendi.
 • 01-03 Haziran 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı” kapsamında; Mardin, Konya ve Erzurum’da toplantı düzenlendi.
 • 02 Haziran 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında; “Önce Çocuklar Projesi İl Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı”na katılım sağlandı.
 • 03 Haziran 2009 "Önce Çocuklar-İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi" Projesi kapsamında; “Bilgilendirme Toplantısı”na katılım sağlandı.
 • 04 Haziran 2009 6. Merkezi Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
 • 05 Haziran 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında; “Sosyal Çalışma Görevlileri Danışmanlar Toplantısı”na katılım sağlandı.
 • 08-10 Haziran 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (Alanya / IV. Grup)
  08-19 Haziran 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(İstanbul / V.Grup)
 • 08-19 Haziran 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / VII.Grup)
 • 11-13 Haziran 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (Alanya / V. Grup)
 • 15-17 Haziran 2009 "Önce Çocuklar-İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi" Projesi kapsamında; “Merkezî Koordinasyona Bağlı Alt Komisyon Ekibinin Rolünün Güçlendirilmesi 2. Ekip Çalışması Eğitimi” toplantısı düzenlendi.
 • 19 Haziran 2009 "Önce Çocuklar-İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi" Projesi kapsamında; "Danışma Kurulu Toplantısı"na katılım sağlandı.
 • 22–26 Haziran 2009 “Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Koruma ve Adalete Doğru Projesi” kapsamında; “Çocuk Adaleti Eğitici Eğitim Programı”na katılım sağlandı.
 • 22 Haziran–03 Temmuz 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(İstanbul / VI.Grup)
 • 22 Haziran–03 Temmuz 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / VIII.Grup)
 • 24 Haziran 2009 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “Aklama Suçu” ve “Terörün Finansmanının Önlenmesine” ilişkin hükümleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “282’nci Maddesinin Uygulanmasıyla” ilgili olarak “Çalıştay” düzenlendi.
 • 30 Haziran–05 Temmuz 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “I. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İstanbul / Şile’de gerçekleştirildi.
 • TEMMUZ
 • 06-17 Temmuz 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / IX.Grup)
 • 08 Temmuz 2009 “Merkezi Koordinasyon Alt Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi.
 • 13-14 Temmuz 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “İl Çalışma Ziyareti” ile “İl Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. (Şanlıurfa)
 • 21-22 Temmuz 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “İl Çalışma Ziyareti” ile “İl Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. (İstanbul)
 • 23-24 Temmuz 2009 "Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" Projesi kapsamında, “İl Çalışma Ziyareti” ile “İl Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. (Bursa)
 • 24 Temmuz 2009 “Merkezi Koordinasyon Alt Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi.
 • 31 Temmuz 2009 "Önce Çocuklar-İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi" Projesi kapsamında; “İl Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.
 • AĞUSTOS
 • 21 Ağustos 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında; "Sosyal Çalışma Görevlileri Danışmanlar Toplantısı"na katılım sağlandı.
 • 31 Ağustos-11 Eylül 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara/X.Grup)
 • 31 Ağustos-11 Eylül 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / I.Grup)
 • EYLÜL
 • 28 Eylül-09 Ekim 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / II.Grup)
 • EKİM
 • 05-16 Ekim 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / XI.Grup)
 • 06-09 Ekim 2009 “Yargıçların ve Savcıların, Almanya’nın ve Türkiye’nin Yargı Sistemindeki Hukuki Konumu ve Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimi” konusunda, Alman hâkim ve savcılar Ülkemize çalışma ziyareti düzenledi.
 • 06-09 Ekim 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (2. Etap-Kemer / I. Grup)
 • 12-23 Ekim 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / III.Grup)
 • 13 Ekim 2009 “Türkiye’de İltica Başvurusunda Bulunan Yabancılara İlişkin İdari Kararlar” konulu Çalıştay, Ankara gerçekleştirildi.
 • 13 Ekim 2009 “Merkezi Koordinasyon Alt Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi.
 • 17-21 Ekim 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “II. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İzmir / Çeşme’de gerçekleştirildi.
 • 18-22 Ekim 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “III. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İzmir / Çeşme’de gerçekleştirildi.
 • 19-30 Ekim 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / XII.Grup)
 • 20-23 Ekim 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (2. Etap-Alanya / II. Grup)
 • 22-23 Ekim 2009 “Merkezi Koordinasyon Alt Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlendi.
 • 23-25 Ekim 2009 “Hukuki Açıdan Kredi Kartları” sempozyumu gerçekleştirildi. (Antalya)
 • 26 Ekim-06 Kasım 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / IV.Grup)
 • 31 Ekim-04 Kasım 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “IV. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İzmir / Çeşme’de gerçekleştirildi.
 • KASIM
 • 01-05 Kasım 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “V. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İzmir / Çeşme’de gerçekleştirildi.
 • 02-13 Kasım 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / XIII.Grup)
 • 03-06 kasım 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (2. Etap-Alanya / III. Grup)
 • 06 Kasım 2009 “Merkezi Koordinasyona Bağlı Alt Komisyon Ekibi Çalışma Grubu” toplantısı” düzenlendi
 • .09-20 Kasım 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / V.Grup)
 • 10 Kasım 2009 “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi.(Ankara)
 • 14-15 Kasım 2009 “İstanbul Protokolü Eğitim Programı Projesi” kapsamında, “Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. (İstanbul)
 • 14-18 Kasım 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “VI. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İzmir / Çeşme’de gerçekleştirildi.
 • 15-19 Kasım 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “VII. Grup Sosyal Çalışma Görevlileri Eğitim Programı” İzmir / Çeşme’de gerçekleştirildi.
 • 19 Kasım 2009 7. Merkezi Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
 • 17-20 Kasım 2009 “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yargı Mensuplarının Rolü” Projesi kapsamında, eğitim semineri düzenlendi. (2. Etap-Alanya / IV. Grup)
 • 20 Kasım 2009 “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi.(Ankara)
 • ARALIK
 • 01-11 Aralık 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / VI.Grup)
 • 02-08 Aralık 2009 “Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Bir Yönetim, Koruma ve Adalete Doğru Projesi” kapsamında, “Çocuk Adaleti Eğitici Eğitim Programı” düzenlendi. (Kızılcahamam/Ankara)
 • 03-06 Aralık 2009 "Adli Tıp Uzmanlarına Yönelik Toplumsal Cinsiyet Ayırımı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim semineri düzenlendi.(İstanbul)
 • 05-06 Aralık 2009 "Önce Çocuklar-İl Düzeyinde Çocuk Koruma Mekanizmaları Geliştirilmesi" Projesi kapsamında, "3. Danışma Kurulu Toplantısı" düzenlendi. (Çeşme/İzmir)
 • 05-09 Aralık 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitim” Programı gerçekleştirildi. (Çeşme/İzmir – VIII. Grup)
 • 06-10 Aralık 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitim” Programı gerçekleştirildi. (Çeşme/İzmir – IX. Grup)
 • 07-18 Aralık 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara / XIV.Grup)
 • 09-10 Aralık 2009 “Sekreterlik Eğitimi Semineri” düzenlendi. (Ankara)
 • 11 Aralık 2009 “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi.(Ankara)
 • 14-16 Aralık 2009 “2006-2010 Türkiye Ülke Programı Eylem Planı” çerçevesinde, “Çocuk Koruma Kanunu’nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. (Afyon)
 • 14-25 Aralık 2009 “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi.(Ankara Eğitim Merkezi / VII.Grup)
 • 17-18 Aralık 2009 "Çocuk Adalet Sistemi Değerlendirme Kriterleri Eğitim Semineri" düzenlendi. (Afyon)
 • 19-23 Aralık 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitim” Programı gerçekleştirildi. (Çeşme/İzmir – X. Grup)
 • 20-24 Aralık 2009 “Önce Çocuklar-Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” Projesi kapsamında, “Sosyal Çalışma Görevlileri Rehber Eğitim” Programı gerçekleştirildi. (Çeşme/İzmir – XI. Grup)
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
  [Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
  Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.