OCAK

 • 17-18 Ocak 2011 “Yargı Teşkilâtı Toplantısı” düzenlendi .
 • 27 Ocak 2011 “Özel Gündemli Merkezi Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.
 • 31 Ocak - 11 Şubat 2011 Taşra teşkilâtında çalışan emanet memurlarına yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 1. Grup)
 • ŞUBAT
 • 05-06 Şubat 2011 Bakanlığımız merkez teşkilâtında görev yapan şube müdürlerine yönelik “Kişisel Gelişim Semineri” düzenlendi. (Ankara)
 • 25-27 Şubat 2011 İstanbul'da düzenlenen “I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi”ne katılım sağlandı.
 • 21 Şubat - 02 Mart 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 1. Grup)
 • 28 Şubat - 11 Mart 2011 Taşra teşkilâtında çalışan emanet memurlarına yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 2. Grup)
 • MART
 • 07-16 Mart 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 2. Grup)
 • 21 - 30 Mart 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 3. Grup)
 • 07 Mart – 01 Nisan 2011 İcra müdür ve müdür yardımcılarına yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara)
 • NİSAN

 • 04-13 Nisan 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 4. Grup)
 • 11-22 Nisan 2011 Taşra teşkilâtında çalışan emanet memurlarına yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 3. Grup)
 • 18 - 27 Nisan 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 5. Grup)
 • MAYIS

 • 05 Mayıs 2011 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, haklarında "Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı Verilen Çocuklar"la ilgili olarak hazırlanan “İstatistik Formu” 81 İl Valiliğine gönderildi.
 • 02 - 11 Mayıs 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 6. Grup)
 • 15 - 25 Mayıs 2011 Pakistan'ın İslamabad şehrinde bulunan Uluslararası İslam Üniversitesi bünyesindeki İslam Hukuku/Şeriat Akademisi'de görevli hâkim-savcı ve akademisyenlerden oluşan heyet, Ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
 • HAZİRAN

 • 30 Mayıs - 10 Haziran 2011 Aday memurlara yönelik olarak “Temel Eğitim Kursu” düzenlendi.
 • 30 Mayıs - 10 Haziran 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürleri ile idari işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. ( İstanbul 1. Grup)
 • 23 Mayıs - 01 Haziran 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 7. Grup)
 • 06-15 Haziran 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 8. Grup)
 • 13-24 Haziran 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürleri ile idari işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. ( İstanbul 2. Grup)
 • 20-29 Haziran 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 9. Grup)
 • TEMMUZ

 • 01 Temmuz 2011 Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanarak basımları yapılan eğitim materyallerinin, mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncellenmesi çalışmalarının ilk toplantısı gerçekleşmiştir.
 • 04-13 Temmuz 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 10. Grup)
 • AĞUSTOS

  EYLÜL

 • 05-14 Eylül 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 11. Grup)
 • 19-28 Eylül 2011 Taşra teşkilatında çalışan zabıt katiplerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 1. Grup)
 • EKİM

 • 03-12 Ekim 2011 Taşra teşkilatında çalışan zabıt katiplerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Ankara 2. Grup)
 • 16 Ekim 2011 Taşra teşkilatında çalışan yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü ve zabıt katipliği kadrolarına atama yapılabilmesi için görevde yükselme eğitimi ve sınavı gerçekleştirilmiştir.
 • KASIM

 • 03 Kasım 2011 10’uncu Merkezi Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • ARALIK

 • Merkezi Koordinasyon tarafından kabul edilen “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 30 Aralık 2011 basılmış ve uygulanmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir.
 • 2010-2011 akademik döneminde hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak İngilizce dil eğitim kursu düzenlenmiştir.
 • 2010-2011 akademik döneminde hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak İngilizce dil eğitim kursu düzenlenmiştir.(kurs bedelinin %40’ı katılımcı tarafından, %60 ‘ı ise Bakanlık tarafından ödenmektedir.)
 • 2011 yılı döneminde düzenlenen eğitim programlarının değerlendirilmesi amacıyla, hizmet içi eğitim sonu değerlendirme anketi ile gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri için ihtiyaç belirlemek amacıyla hizmet içi eğitim ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır.
 • 05-13 Aralık 2011 Taşra teşkilatında çalışan zabıt katiplerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Nevşehir 1. Grup)
 • 14-22 Aralık 2011 Taşra teşkilatında çalışan zabıt katiplerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Nevşehir 2. Grup)
 • 23-31 Aralık 2011 Taşra teşkilatında çalışan zabıt katiplerine yönelik olarak “Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlendi. (Nevşehir 3. Grup)
 • Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği kapsamında ve 2011 Yılı Eğitim Plânı çerçevesinde; taşra teşkilatında çalışan zabıt kâtiplerine yönelik olarak; kamu görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla, Nevşehir Kozaklı Divaisib Termal Otelinde düzenlenen hizmet içi eğitim kursu 134 zabıt kâtibinin katılımıyla 31 Aralık 2011 tarihinde tamamlanmıştır.
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
  [Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
  Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.