OCAK

 • 2012 Yılı Eğitim Planı Kapsamında; hukuk mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerine ve hizmet içi eğitim kurslarında görev alacak eğiticilere yönelik 16-27 Ocak 2012 tarihleri arasında Ankara Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)'de eğitimi seminerleri tamamlanmıştır.
 • 2011-2012 akademik döneminde hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak İngilizce dil eğitim kursu düzenlenecektir. (kurs bedelinin %40’ı katılımcı tarafından, %60 ‘ı ise Bakanlık tarafından ödenmektedir.) 
 • Başkanlığımızca, Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (Yönetici Özeti) ve Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi adlı toplam 959 adet kitap tüm Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Kaymakamlıklara ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 6 Ocak 2012 tarihinde gönderilmiştir.
 • ŞUBAT

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personele Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılmasına ilişkin müracaat tamamlanmış olup, başvuruların değerlendirilmesi ve sınav çalışmaları devam etmektedir.
 • 27 Şubat – 02 Mart 2012 tarihleri arasında, Double Tree by Hilton Ankara Otel'de icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri 87 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 20 Şubat – 2 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezinde  yeni atanan 150 icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim kursu 143 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 20-24 Şubat 2012 tarihleri arasında, Double Tree by Hilton Ankara Oteli'nde icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik düzenlenen 2. grup hizmet içi eğitim kursu 96 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 13- 17 Şubat 2012 tarihleri arasında Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde, icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik düzenlenen 1. grup hizmet içi eğitim kursu 98 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • Bakanlık üst düzey yöneticileri ve tetkik hâkimlerine, 08 Şubat 2012 tarihinde 13:30 - 16:30 saatleri arasında Gazi Ek Bina Konferans Salonunda “Topluluk önünde doğru ve etkili konuşma, protokol kuralları içerisinde beden dilinin kullanılması” konulu seminer düzenlenmiştir.
 •  

  MART

 • Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılmasına ilişkin müracaatlar tamamlanmış olup, Merkezi Sınav Kurulunca başvuruların değerlendirilmeleri yapılmış,bu değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar kabul edilmiştir.30 Mart 2012 tarihinde itirazların değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir
 • 26-30 Mart 2012 tarihleri arasında, Erzurum Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli  Eğitim Merkezi'nde icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen 6. grup hizmet içi eğitim semineri 44 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 26-28 Mart 2012 tarihleri arasında, Ankara Hakimevi'nde aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak düzenlenen 2. grup hizmet içi eğitim semineri 67 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 19-30 Mart 2012 tarihleri arasında, Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad No:34/B Söğütözü/Ankara adresinde bulunan Konferans Salonunda Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan aday personel ile kadroları taşra teşkilatında olup, Bakanlığımız merkez teşkilatında geçici süreli olarak görevlendirilen 41 aday personele yönelik düzenlenen temel eğitim kursu devam etmektedir.
 • 19-23 Mart 2012 tarihleri arasında, Erzurum Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli  Eğitim Merkezi'nde icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen 5. grup hizmet içi eğitim semineri 60 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 19-21 Mart 2012 tarihleri arasında, Ankara Hakimevi'nde aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak düzenlenen 1. grup hizmet içi eğitim semineri 62 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 05-09 Mart 2012 tarihleri arasında, Double Tree By  Hilton Ankara Hotel’de icra müdür ve icra müdür yardmcılarına yönelik düzenlenen 4. grup hizmet içi eğitim semineri 112 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 •  

  NİSAN

 • 2-3 Nisan 2012 tarihleri arasında, Alanya Utopıa World Deluxe Hotel'de Hukuk Mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak düzenlenen 1. grup hizmet içi eğitim semineri 134 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • 2-6 Nisan 2012 tarihleri arasında, Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli  Eğitim Merkezi'nde icra müdür ve icra müdür yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen 7. grup hizmet içi eğitim semineri 70 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • Başkanlığımızın 2012 yılı Eğitim Plânı kapsamında;hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, görev yaptıkları mahalde bulunan Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi merkezlerdeki kurslara mesai saatleri dışında, bir defaya mahsus, aynı yıl içinde Bütçe Kanunu hükümlerine göre kurs bedelinin %60'ı Bakanlıkça karşılanmak üzere 9 ay süre ile yabancı dil kursu düzenlenmesi plânlanmış, yapılan duyuru üzerine merkez teşkilatından 57, taşra teşkilatından 181 kişi olmak üzere toplam 238 hâkim ve Cumhuriyet savcısına ait listeler İşyurtları Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
 • Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılmasına ilişkin başvurular 17.02.2012-09.03.2012 tarihleri arasında kabul edilmiştir.2012 yılı Unvan Değişikliği Sınavı için oluşturulan Merkezi Sınav Kurulu sınava katılacakların belirlendiği listelere ilişkin itirazları değerlendirmiş ve 30.03.2012 tarihinde kesinleşmiş listeler ilan edilmiş olup, sınava ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
 • 19-30 Mart 2012 tarihleri arasında Bakanlığımızda görevli 41 aday memura yönelik olarak düzenlenen Temel Eğitim Kursu tamamlanmış olup, 06.04.2012 tarihinde Temel Eğitim Sınavı yapılmıştır.
 • Müsteşarımız Sayın Birol ERDEM'in Başkanlığında, 06 Mart 2012 tarihinde düzenlenen "Birim Amirleri Toplantısı"nda; bu toplantıların periyodik olarak devamına ve sekretarya görevinin Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesine karar verilmiş olup;10 Nisan 2012 tarihinde, Ankara Hâkimevi'nde "Birim Amirleri Toplantısı"düzenlenmiştir.
 • Alanya Utopıa World Deluxe Hotel'de Hukuk Mahkemelerinde görev yapan yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 30 Nisan-1 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 10.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Didim The Holiday Resort Otel'de yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 26 Nisan-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 2.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde Bakanlık Merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılacaktır.30.04.2012 tarihinde sınava girecek adayların listesi GAZİSEM'e gönderilmiştir.
 • MAYIS

 • Ankara Hakimevi'nde aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak 1-3 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 5.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Didim The Holiday Resort Otel'de yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 6-14 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Ankara Hakimevi'nde komisyon yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 7-8 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 1.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Ankara Hakimevi'nde komisyon yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 14-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Ankara Hakimevi'nde idari işler müdürlerine yönelik olarak 17-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Didim The Holiday Resort Otel'de yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 16-24 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 4.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Müsteşarımız Sayın Birol ERDEM'in Başkanlığında, 06 Mart 2012 tarihinde düzenlenen "Birim Amirleri Toplantısı"nda; bu toplantıların periyodik olarak devamına ve sekretarya görevinin Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesine karar verilmiş olup; 15 Mayıs 2012 tarihinde, Ankara Hakimevi'nde "Mayıs Ayı Birim Amirleri Toplantısı" düzenlenmiştir.
 • 25 Mayıs 2012 tarihinde Bakanlığımız Gazi Ek Bina Konferans Salonunda saat 14.00-17.00 saatleri arasında Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan şube müdürü, şef ve memur unvanlı personele yönelik olarak "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konusunda seminer düzenlenmiştir.
 • Didim The Holiday Resort Otel'de Adli ve İdari Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 26 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen 5.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • HAZİRAN

 • Didim The Holiday Resort Otel'de Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 5-13 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen 6.grup hizmet içi eğitim semineri 109 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal olan mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara unvan değişikliği sınavı ile atama yapılacağından sınav 05/05/2012 tarihinde GAZİSEM tarafından yapılmış olup, söz konusu sınavın sonuçları 30/05/2012 tarihinde Bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmıştır. Sınava ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
 • 2012 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı 05/05/2012 tarihinde yapılmış olup, Elektronik Mühendisliği unvanında yapılan sınav Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 20'nci maddesi gereğince iptal edilmiştir.Söz konusu sınav 09/06/2012 Cumartesi günü yeniden yapılmıştır.
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle adı geçen Kanun'un Bakanlık merkez birimlerinde görevli tüm hâkimlere tanıtılması amacıyla 07 Haziran 2012 tarihinde 1 inci grup 14 Haziran 2012 tarihinde ise 2 nci grup olmak üzere Gazi Ek Bina Konferans Salonu’nda Hukuk Mahkemeleri Kanunu Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir.
 • EYLÜL

 • Didim The Holiday Resort Otel'de Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 15-23 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen 7.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır
 • Didim The Holiday Resort Otel'de 2012 yılında ataması yapılmış olan Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 03-11 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen 1.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • 2012 yılında ataması yapılmış olan Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 13-21 Eylül 2012 tarihleri arasında Didim The Holiday Resort Otel'de düzenlenen 2.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • 2012 yılında ataması yapılmış olan Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 23 Eylül-01 Ekim 2012 tarihleri arasında Didim The Holiday Resort Otel'de düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Periyodik olarak yayımlanmakta olan “Yargı Mevzuatı Bülteni”nin 2012/24.Sayısı Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanmaktadır.
 • Gazi Ek Bina Konferans Salonunda Psikolojik Danışman Dr.M.Fuat KENÇ' in sunumuyla 19.09.2012 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Yönetici, Hâkim ve Bakanlık Personeline Kaliteli Yaşam Seminerlerinin 1 ncisi olan " Kişiler Arası İlişkilerde Sorun Çözme " konulu seminer düzenlenmiştir.Seminer detayları ve fotoğrafları için lütfen tıklayınız.21.09.2012
 • Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Eğitim ve Rehabilitasyon Planı kapsamında Van Adalet Komisyonu ve Mülhakatları Yardımcı Personellerine yönelik olarak 23-26 Eylül 2012 tarihleri arasında Antalya Tekirova Club Hotel Phaselisrose Otel'de düzenlenen 1.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Eğitim ve Rehabilitasyon Planı kapsamında Van Adalet Komisyonu ve Mülhakatları Yardımcı Personellerine yönelik olarak 26-29 Eylül 2012 tarihleri arasında Antalya Tekirova Club Hotel Phaselisrose Otel'de düzenlenen 2.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Eğitim ve Rehabilitasyon Planı kapsamında Van Adalet Komisyonu ve Mülhakatları Yardımcı Personellerine yönelik olarak 26-29 Eylül 2012 tarihleri arasında Antalya Tekirova Club Hotel Phaselisrose Otel'de düzenlenen 2.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Bakanlık merkez teşkilatında, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan personelin, psikolojik ve moral düzeylerini yüksek tutmak, kuruma aidiyet duygularını pekiştirmek, bilgi birikimlerini artırmak, çağdaş insan hak ve özgürlüklerine saygılı, görevin gerektirdiği bilgilerini kazanmış kişiler olmalarına yardımcı olmak, hizmetin verimliliğini artırmak amacıyla 29 Eylül-05 Ekim 2012 tarihleri arasında iki grup halinde Antalya Tekirova Club Hotel Phaselisrose Otel'de düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Eğitim ve Rehabilitasyon Planı kapsamında Van Adalet Komisyonu ve Mülhakatları Yardımcı Personellerine yönelik olarak 29 Eylül -02 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya Tekirova Club Hotel Phaselisrose Otel'de düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • EKİM
 • Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan aday memurlar ile Bakanlık taşra teşkilatına açıktan aday olarak atanan ve merkez teşkilatta geçici görevle görevlendirilen 40 aday memurun 27 Ağustos – 28 Eylül 2012 tarihleri arasında İstinaf Mahkemeleri Toplantı Salonunda düzenlenen 2012 adaylık dönemlerinde almaları gereken hazırlayıcı eğitimleri tamamlanmış ve 05 Ekim 2012 tarihinde aday memur sınavı yapılmıştır.
 • Afganistan İslam Cumhuriyet İslam Mahkemesi ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında "Mesleki Eğitim İşbirliğine Dair Ortak Açıklama"nın ayrıntılarını görüşmek üzere, Afganistan Yüksek Mahkemesi Heyetinin ülkemize ziyareti 17 Eylül 2012 tarihinde başlamış olup, 20 Eylül 2012 tarihinde sona ermiştir.Detaylar ve fotoğraflar için tıklayınız.
 • Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Eğitim ve Rehabilitasyon Planı kapsamında Van Adalet Komisyonu ve Mülhakatları Yardımcı Personellerine yönelik olarak 02 Ekim -05 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya Tekirova Club Hotel Phaselisrose Otel'de düzenlenen 4.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • KASIM
   
 • Gazi Ek Bina Konferans Salonunda Prof. Dr. Yavuz YAKUT ve Prof. Dr. Nilgün BEK'in sunumuyla 10 Ekim 2012 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Yönetici,Hâkim ve Bakanlık Personeline Kaliteli Yaşam Seminerlerinin 2 ncisi olan "Çalışanlarda Bel Sağlığı ve Doğru Vücut Duruşu" konulu seminer düzenlenmiştir.Seminer detayları ve fotoğrafları için tıklayınız.11.10.2012
 • 2012 yılında ataması yapılmış olan Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 01-09 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya Alanya Ütopia World Deluxe Hotel'de düzenlenen 1. grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • 2012 yılında ataması yapılmış olan Adli Yargıda görevli yazı işleri müdürlerine yönelik olarak 12-20 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya Alanya Ütopia World Deluxe Hotel'de düzenlenen 2. grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • 2012 yılında ataması yapılmış olan İdari yargı yazı işleri müdürleri ile Adli Yargıda görevli zabıt katiplerine yönelik olarak 22-30 Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya Alanya Ütopia World Deluxe Hotel'de düzenlenen 1. grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerinde eğitim verecek olan 25 eğiticinin katılımı ile 26-30 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde düzenlenen  eğiticilerin eğitimi semineri  tamamlanmıştır.
 • İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak 03-08 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde düzenlenen 1.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • 2012 yılında ataması yapılmış olan İdari yargı yazı işleri müdürleri ile Adli Yargıda görevli zabıt katiplerine yönelik olarak 03-11 Aralık 2012 tarihleri arasında Antalya Alanya Ütopia World Deluxe Hotel'de düzenlenen 2. grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Türkiye genelinde Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde kurulu adli sicil biriminde görevli personele yönelik olarak 10-15 Aralık 2012 tarihleri arasında Antalya Kervansaray Lara Otel’de düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • ARALIK
   
 • İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak 10-15 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen 2.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak 17-22 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • İcra Müdür ve Yardımcılarına yönelik olarak 24-29 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen 4.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 •  
   
   
   

   


  Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
  [Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
  Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.