OCAK

 • Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkin hala getirilmesi amacıyla yapılan "SWOT ANALİZİ" değerlendirme toplantısı tüm personelimizin katılımıyla 20.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Toplantı fotoğrafları için tıklayınız...
 • Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi kapsamında, Proje Yönetimi ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından 17-18-22 Ocak 2013 tarihlerinde Başkanlığımız personeline yönelik olarak çalışma toplantıları düzenlenmiştir.Toplantı fotoğrafları için tıklayınız...
 • Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yargı mensuplarının Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi merkezlerdeki kurslara;  mesai saatleri dışında, bir defaya mahsus, aynı yıl içinde, Bütçe Kanunu hükümlerine göre kurs bedelinin % 60'ı Bakanlığımız, %40’ı kursa katılan ilgili tarafından ödenmesi kaydıyla yabancı dil eğitimi almaları hususun da tüm teşkilata Başkanlığımız internet sitesinden duyuru yapılmış olup, başvurular 21.01.2013 tarihinde sona ermiştir. Müracaatlar incelenmek üzere Hâakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderilmiştir.

ŞUBAT

 • Mahkeme Yönetimi Projesinin Güçlendirilmesi kapsamında oluşturulan Ön Büro ve Danışma Masalarında görevlendirilmesi planlanan personele görev tanımları dahilinde 11-14 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul Prenses Otel'de düzenlenen hizmet içi eğitim semineri 203 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çalışma grubu toplantısında; Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi halinde bu mahkemelerde görev yapacak personele “hukuk ve ceza muhakemesi açısından istinaf kanun yolu uygulamaları” hakkında eğitim verilmesi gerektiği tespitinden hareketle, personelin bu kapsamdaki eğitimleri ile ilgili çalışmaların Başkanlığımız’ın koordinasyonunda yapılması kararlaştırılmıştır.
  Bu çerçevede; İstinaf El Kitaplarının güncellenmesi çalışmalarında gelinen sürecin değerlendirilmesi amacıyla ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 19 Şubat 2013 tarihinde Başkanlığımız Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
 • Avrupa Birliğinin mali, UNICEF'in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Çocuklar İçin Adalet" projesi kapsamında; UNICEF Türkiye Temsilciliği tarafından, 04-08 Mart 2013 tarihleri arasında, AB üyesi ülkelerin çocuk savcılıklarının işleyişini incelemeye yönelik olarak İsviçre’ye düzenlenen “Çalışma Ziyareti”ne; Başkanlığımızı temsilen 1 tetkik hâkimi ile 1 psikologun katılımı sağlanmış olup, inceleme ziyareti program kapsamında tamamlanmıştır.
 
MART
 • Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli zabıt kâtiplerine yönelik olarak 18-22 Mart 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenen 1. grup hizmet içi eğitim semineri 94 katılımcıyla tamamlanmıştır.
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 25-30 Mart 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlen 2. grup hizmet içi eğitim semineri 90 katılımcıyla tamamlanmıştır.
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 01-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenecek olan 3. grup hizmet içi eğitim semineri 92 katılımcıyla tamamlanmıştır.
 
NİSAN
 • 2011 yılında yapılan Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına başvuran ancak Adalet Komisyonlarınca başvurusu kabul edilmeyenler, başvuruları kabul edilip ilan edilen listelerden isimleri çıkartılanlar ya da muhtelif nedenlerle listedeki sıralamaya giremeyenler tarafından, gerek Bakanlığımız gerekse ilgili Adalet Komisyonları aleyhine açılan idari davalar sonucunda mahkemelerce verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının yerine getirilmesi için; görevde yükselme eğitiminin başlatılması Bakanlık Makamı'nca uygun görülmüş olup, bu durumdaki sınava katılacak 8 kişiye, 13.04.2013 tarihinde saat 10:00’da Görevde Yükselme Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.
 • 2011 yılında yapılan Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına başvuran ancak Adalet Komisyonlarınca başvurusu kabul edilmeyenler, başvuruları kabul edilip ilan edilen listelerden isimleri çıkartılanlar ya da muhtelif nedenlerle listedeki sıralamaya giremeyenler tarafından, gerek Bakanlığımız gerekse ilgili Adalet Komisyonları aleyhine açılan idari davalar sonucunda mahkemelerce verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının yerine getirilmesi için; görevde yükselme eğitiminin başlatılması Bakanlık Makamı'nca uygun görülmüş olup, bu durumdaki sınava katılacak 8 kişiye, 13.04.2013 tarihinde saat 10:00’da Görevde Yükselme Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş, sınav soru ve cevapları Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır.
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 08-12 Nisan 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenen 4. grup hizmet içi eğitim semineri 85 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.
 • Görevlerine yeni başlayacak zâbıt katiplerine yönelik olarak, Başkanlığımız tarafından yürütülecek olan "Oryantasyon (Hizmet Öncesi) Eğitim Sisteminin Kurulması" çalışmaları kapsamında; seçilen Bakırköy, Elazığ, Elazığ(Çemişgezek), Nazilli, Nazilli(Karacasu), Elmalı Adliyeleri ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi(Vergi Mahkemesi), Aydın Bölge İdare Mahkemesi(Vergi Mahkemesi) ve Elazığ Bölge İdare Mahkemesi(İdare Mahkemesi)'nde yapılacak olan iş görev analizi, bilgi ve beceri analizi çalışmaları ile ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına kaynak ve esas teşkil etmek üzere; 04 Nisan 2013 tarihinde, Ankara’da; Eğitim Dairesi Başkanı, Başkanlığımızdan 3 uzman, Ankara Adliyesinden 9 hâkim, 10 Cumhuriyet savcısı, 30 zabıt kâtibi, Ankara Barosu’ndan 9 avukat ile Ankara Üniversitesi’nden 4 akademisyenin katılımıyla “Çalıştay” düzenlenmiştir.  
MAYIS
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 20-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenen 3.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 13-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenmiş olan 2.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan çalışma grubu toplantısında; Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi halinde bu mahkemelerde görev yapacak personele “hukuk ve ceza muhakemesi açısından istinaf kanun yolu uygulamaları” hakkında eğitim verilmesi gerektiği tespitinden hareketle, personelin bu kapsamdaki eğitimleri ile ilgili çalışmaların Başkanlığımız’ın koordinasyonunda yapılması kararlaştırılmıştır.
  Bu çerçevede; İstinaf El Kitaplarının güncellenmesi çalışmalarında gelinen sürecin değerlendirilmesi amacıyla ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı 07 Mayıs 2013 tarihinde Başkanlığımız Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 06-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenen 1.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan şube müdürü, şef ve memur unvanlı personele yönelik olarak  24.5.2013 tarihinde Gazi Ek Bina konferans  salonunda  “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” konusunda seminer düzenlenmiştir.
HAZİRAN
 • Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yargı mensuplarının Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi merkezlerdeki kurslara;  mesai saatleri dışında, bir defaya mahsus, aynı yıl içinde, Bütçe Kanunu hükümlerine göre kurs bedelinin % 60'ı Bakanlığımız, %40’ı kursa katılan ilgili tarafından ödenmesi kaydıyla yabancı dil eğitimi almaları hususun da tüm teşkilata Başkanlığımız internet sitesinden duyuru yapılmış olup,gelen başvurular Başkanlığımızca gerekli düzenlemeler yapılıp belirlenen kriterler çerçevesinde 2013 yılı içinde Merkez Teşkilatından 82 kişi, Taşra Teşkilatından 214 kişi olmak üzere toplam 296 hâkim ve Cumhuriyet savcısına ait listeler ödenek tahsisi hususunda gereğinin takdiri için 19/03/2013 tarih ve 135/396 sayılı yazı ile İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.   
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 03-07 Haziran 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenen 4.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Zabıt kâtiplerine yönelik olarak 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Afyon Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde düzenlenen 5.grup hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Yeni Atanan İcra Müdür Yardımcılarına yönelik olarak 10-20 Haziran 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık  zabıt katiplerine yönelik olarak 03-08 Haziran 2013  (4. grup) tarihleri arasında  Afyonkarahisar Oruçoğlu Otel’de düzenlenen  Hizmet İçi Eğitim Kursu tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık  zabıt katiplerine yönelik olarak 10-15 Haziran 2013  (5. grup) tarihleri arasında  Afyonkarahisar Oruçoğlu Otel’de düzenlenen  Hizmet İçi Eğitim Kursu tamamlanmıştır.
 • Yeni Atanan İcra Müdür Yardımcılarına yönelik olarak 10-20 Haziran 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
TEMMUZ
 

AĞUSTOS

 
EYLÜL
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 09-14 Eylül 2013 (2. grup) tarihleri arasında Nevşehir–Kozaklı Divaisib Termal Resort Hotel’de düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 16-21 Eylül 2013 (3. grup) tarihleri arasında Nevşehir–Kozaklı Divaisib Termal Resort Hotel’de düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 23-28 Eylül 2013 (4. grup) tarihleri arasında Nevşehir–Kozaklı Divaisib Termal Resort Hotel’de düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 30 Eylül-05 Ekim 2013 (5. grup) tarihleri arasında Nevşehir–Kozaklı Divaisib Termal Resort Hotel’de düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık  zabıt katiplerine yönelik olarak 10-15 Haziran 2013  (5. grup) tarihleri arasında  Afyonkarahisar Oruçoğlu Otel’de düzenlenen  Hizmet İçi Eğitim Kursu tamamlanmıştır.
 • Yeni Atanan İcra Müdür Yardımcılarına yönelik olarak 10-20 Haziran 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen hizmet içi eğitim semineri tamamlanmıştır.
EKİM
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 07 Ekim-11 Ekim 2013 (6. grup) tarihleri arasında Nevşehir–Kozaklı Divaisib Termal Resort Hotel’de düzenlenen Hizmet İçi Eğitim tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 21-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen 1.grup Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 28 Ekim-02 Kasım 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen 2.grup Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
KASIM
 
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 04-09 Kasım 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen 3.grup Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 11-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen 4.grup Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Ceza Mahkemeleri ve Savcılık zabıt katiplerine yönelik olarak 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Aksu Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen 5.grup Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
 • Bakanlığımızın çeşitli birimlerinde görev yapan Adalet Uzman Yardımcılarına yönelik olarak 25-29 Kasım 2013 tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri tamamlanmıştır.
ARALIK
 
 
 
 
 

 


Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.