• ŞUBAT
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt kâtiplerine yönelik olarak 02-07 Şubat 2015 (1.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir..
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt kâtiplerine yönelik olarak 16-21 Şubat 2015 (2.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yargı mensuplarının Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi merkezlerdeki kurslara;  mesai saatleri dışında, bir defaya mahsus, aynı yıl içinde, Bütçe Kanunu hükümlerine göre kurs bedelinin % 60'ı Bakanlığımız, %40’ı kursa katılan ilgili tarafından ödenmesi kaydıyla yabancı dil eğitimi almaları hususun da tüm teşkilata Başkanlığımız internet sitesinden duyuru yapılmış olup, başvurular 26.01.2015 tarihinde sona ermiştir. Müracaatlar incelenmek üzere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na gönderilmiştir.
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Ceza Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 23-28 Şubat 2015 (3.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • MART
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Ceza Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 02-07 Mart 2015 (4.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yargı mensuplarının Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi merkezlerin açtığı kurslara katılarak, mesai saatleri dışında, Bütçe Kanunu hükümlerine göre 9 ay süre ile kurs bedelinin %60’ı Bakanlığımız, %40’ı kursa katılan ilgili tarafından ödenmesi kaydıyla yabancı dil eğitimi almaları hususunda tüm teşkilata 09.01.2015 tarihinde internet duyurusu yapılmış, gelen başvurular Başkanlığımızca gerekli düzenlemeler yapılıp belirlenen kriterler çerçevesinde 2015 yılı içinde Merkez Teşkilatından 139 kişi, Taşra Teşkilatından 755 kişi olmak üzere toplam yargı mensubuna ait listeler ödenek tahsisi hususunda gereğinin takdiri için 26/02/2015 tarih ve 162/1045 sayılı yazı ile İşyurtları Kurumu Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Hukuk Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 09-14 Mart 2015 (1.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Hukuk Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 16-21 Mart 2015 (2.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Hukuk Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 23-28 Mart 2015 (3.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Hukuk Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 30 Mart – 04 Nisan 2015 (4.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştirr.
 • NİSAN
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan sosyal çalışma görevlilerine yönelik olarak 06-10 Nisan 2015 (1.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Adli Yargı teşkilatında görev yapan Hukuk Mahkemeleri zabıt kâtiplerine yönelik olarak 06-11 Nisan 2015 (5.grup) tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan memurlara yönelik olarak 13-17 Nisan 2015  tarihleri arasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim Tesisi’nde hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan harcama yetkilileri ile adli, idari yargıda görev yapan harcama yetkililerine yönelik olarak 13-16 Nisan 2015  tarihleri arasında Alva Donna Hotel Antalya Belek’te hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlık merkez teşkilatı ile adli, idari yargıda görev yapan mutemet ve harcama yetkilisi görevlilerine yönelik olarak 20-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Alva Donna Hotel Antalya Belek’te hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlık Merkezine aday olarak atanan memurlar ile kadroları taşra teşkilatında bulunan Bakanlık merkez teşkilâtına aday olarak atanan memurlar ile kadroları taşra teşkilatında bulunan ancak, Bakanlık merkezinde geçici olarak görevlendirilen aday memurlara yönelik olarak temel eğitim Kursu 27 Nisan - 11 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlık Ek Bina Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir.
 • MAYIS
 • Adli sicil sistemi ile ilgili olarak; adli sicil mevzuatında yapılan son değişikliklerin adli sicil uygulamalarına getirdiği yenilikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, adli sicil veri tabanını oluşturan savcılık ve mahkemelerce düzenlenmesi gereken ceza, yerine getirme ve tali karar bildirme fişleri, içerikleri, oluşturulmaları ile bildirme fişi düzenlenmesine gerek bulunmayan haller, istatistik sistemi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerde görevli veri girişinden sorumlu zabıt kâtiplerine yönelik olarak 04-06 Mayıs 2015 (1.grup) tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlenmiştir.
 • Adli sicil sistemi ile ilgili olarak; adli sicil mevzuatında yapılan son değişikliklerin adli sicil uygulamalarına getirdiği yenilikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar, adli sicil veri tabanını oluşturan savcılık ve mahkemelerce düzenlenmesi gereken ceza, yerine getirme ve tali karar bildirme fişleri, içerikleri, oluşturulmaları ile bildirme fişi düzenlenmesine gerek bulunmayan haller, istatistik sistemi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerde görevli veri girişinden sorumlu zabıt kâtiplerine yönelik olarak;
  04-06 Mayıs 2015 (1.grup) ve 07-09 Mayıs 2015 (2.grup) tarihleri arasında düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerleri tamamlanmıştır.
  11-13 Mayıs 2015 (3.grup) tarihleri arasında düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri devam etmektedir.
  11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakanlık merkez ve merkez atamalı taşra personeli için Görevde Yükselme Yazılı Sınavı başvuruları alınmaktadır.

 • Çocuk görüşme odalarında görev alacak personele yönelik, pilot bölge olarak seçilen Ankara Batı Adliyesinde 25-26 Mayıs 2015 tarihleri arasında hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Ankara Hâkimevi Konferans Salonu’nda 28 Mayıs 2015 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda seminer düzenlenmştir.
 • HAZİRAN
 • Bakanlık merkezinde aday olarak atanan memurlar ile kadroları taşra teşkilatında bulunan ancak, Bakanlık merkezinde geçici olarak görevlendirilen aday memurlara yönelik olarak hazırlayıcı eğitim 25 Mayıs-24 Haziran 2015 tarihleri arasında Bakanlık Ek Bina Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir.
 • Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev yapan Adalet Uzman Yardımcılarına yönelik olarak araştırma teknikleri ve tez yazımı konularında 09-12.06.2015 tarihleri arasında Antalya–Aksu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim Tesisi’nde Hizmet İçi Eğitim semineri düzenlenmiştir..
 • Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev yapan Adalet Uzman Yardımcılarına yönelik olarak araştırma teknikleri ve tez yazımı konularında 09-12.06.2015 tarihleri arasında Antalya–Aksu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim Tesisi’nde Hizmet İçi Eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Bakanlık Merkez Teşkilatı, merkez atamalı taşra teşkilatı personeli ve Adli/İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı personeline yönelik olarak Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 28 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
 • Bakanlık merkezine yeni atanan memurlar ile kadroları taşra teşkilatında bulunan ancak, Bakanlık merkezinde geçici olarak görevlendirilen aday memurların hazırlayıcı eğitim yazılı sınavı 03 Temmuz 2015 günü saat 14.00’te Bakanlık Ek Bina konferans Salonu’nda yapılmıştır.
 • 28.06.2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı soru ve cevaplarının 30.06.2015 tarihinde yayınlanması üzerine, 5 günlük itiraz süresi sonucunda sınavın yapılış şekli ve sorulara gelen itirazlar 08.07.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme-Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

 • 28.06.2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçları 22 Temmuz 2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır.

 • Adalet Bakanlığı merkezinde aday olarak atanan 2 Adalet Uzman Yardımcısına yönelik olarak aday memurların hazırlayıcı eğitimi 18.08.2015-17.09.2015 tarihleri arasında  Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı’ın da gerçekleştirilmiştir.
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
  [Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
  Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.