ADALET BAKANLIĞI ETİK GÜNÜ

Etik Haftası etkinlikleri kapsamında; “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” konusunda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile 25 Mayıs 2018 tarihinde HSK Konferans Salonunda konferans gerçekleştirilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Kurul, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak, bu konuda yapılan çalışmalara destek olmak ve etik uygulamaları takip etmek görev ve yetkileri çerçevesinde; 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde "Etik Günü", aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Etik Haftası etkinlikleri kapsamında, etik bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Etik Komisyonu Başkanlığı faaliyetleri çerçevesinde 25 Mayıs 2018 tarihinde HSK Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Bakanlığımız merkez teşkilâtı birimlerinde görev yapan şube müdürleri, şef ve memurlardan oluşan toplam 100 kişilik katılımcı gruba, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. İnayet AYDIN tarafından "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” konusunda sunum yapılmıştır.T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.