"Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi" Kapsamında Adana, Hatay ve Gaziantep Adliyelerine Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir

02 - 05 Temmuz 2018 tahinleri arasında Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) işbirliğiyle yapılan "Adli Süreçlerde Çocuk Dostu Tercüme Projesi" kapsamında ihtiyaç analizi çalışması yapmak üzere Tetkik Hâkimi Yusuf ÖNÇIRAK, Şube Müdürü Fatih ERKÂN, Sosyal Çalışmacı Şeyma KARAKAYA ve Pedagog Songül COŞKUN’un katılımıyla Adana, Hatay ve Gaziantep Adliyelerine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretler ile; adli süreçlerde çocukların dâhil olduğu ve tercüme gereken davalarca görev alan tercümanlara: çevirinin doğru yöntem ve teknikle yapılması, çocukla iletişim, risk altındaki çocuğa yaklaşım, uygun terminolojinin kullanılması gibi konularda eğitimler verilmesi, göreve ilişkin yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve bu sayede çocukların ikincil örselenme risklerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Bunun için ilk olarak adliyelere yapılacak çalışma ziyaretleri ile tercümanlık hizmetlerinin sunulması sırasında sürece dahil olanlarla "Odak Grup Görüşmesi" yapılması suretiyle bu hizmetlerin daha iyi standartlarda verilmesi amacıyla geliştirilmesi gereken hususların tespitine yönelik ihtiyaç analizi yapılması planlanmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.