İcra Müdürü ve Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının 2. Grupları (28 Mayıs - 01 Haziran 2018), Yeni Atanan İcra Katiplerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının 2. Grupları (28 Mayıs - 08 Haziran 2018) ve Mübaşirlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının 3. Grubu (28 Mayıs - 01 Haziran) Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde Başlamıştır.

2018 Yıllık Eğitim Plânı çerçevesinde; İcra müdürü ve yardımcılarına yönelik hizmet içi eğitim Programının 2. grupları (28 Mayıs - 01 Haziran 2018), yeni atanan icra katiplerine yönelik hizmet içi eğitim programının 2. grupları (28 Mayıs - 08 Haziran 2018) ve mübaşirlere yönelik hizmet içi eğitim programının 3. grubu (28 Mayıs - 01 Haziran) Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde başlamıştır.PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.