Adli yargıda anayasal düzene karşı işlenen suçlar biriminde görev yapan yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programı (02 - 07 Nisan 2018) ve ceza mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programının 4. grubu (05-07 Nisan 2018) Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde tamamlanmıştır.

2018 Yıllık Eğitim Plânı çerçevesinde; Adli yargıda anayasal düzene karşı işlenen suçlar biriminde görev yapan yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programı (02 - 07 Nisan 2018) ve ceza mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programının 4. grubu (05 - 07 Nisan 2018) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde tamamlanmıştır.PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.