Ceza mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik "UYAP Ekranlarının Tanıtılması"na yönelik hizmet içi eğitim programının 5. grubu (09-11 Nisan 2018), Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim programının 1. grubu (09-13 Nisan 2018), İdari yargıda görev yapan yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerine yönelik hizmet içi eğitim programının 1. grubu (09-14 Nisan 2018) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde başlamıştır.

2018 Yıllık Eğitim Plânı çerçevesinde; Ceza mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik hizmet içi eğitim programının 5. grubu (09 - 11 Nisan 2018), Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim programının 1. grubu (09 - 13 Nisan 2018), idari yargıda görev yapan yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtiplerine yönelik hizmet içi eğitim programının 1. grupları (09 - 14 Nisan 2018) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde başlamıştır.PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.