İdari Yargıda Görev Yapan Yazı İşleri Müdürleri, Zabıt Kâtiplerine Yönelik Hizmet içi Eğitim Programının 3. Grupları (07 - 12 Nisan 2018) ve Ceza Mahkemelerinde Görev Yapan Zabıt Kâtiplerine Yönelik "UYAP Ekranlarının Tanıtılması" Konusunda Hizmet içi Eğitim Programının 11. Grubu (10 - 12 Mayıs 2018) ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Tamamlanmıştır.

2018 Yıllık Eğitim Plânı çerçevesinde; idari yargıda görev yapan yazı işleri müdürleri, zabıt kâtiplerine yönelik hizmet içi eğitim programının 3. Grupları (07 - 12 Nisan 2018) ve ceza mahkemelerinde görev yapan zabıt kâtiplerine yönelik "UYAP Ekranlarının Tanıtılması" konusunda hizmet içi eğitim programının 11. Grubu (10 - 12 Mayıs 2018) ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde tamamlanmıştır.

PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.