2018 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde, Adalet Teşkilatında Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi olarak görev yapan personele yönelik Eğitim Programının 2. grubu (15-16 Mart 2018) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı Eğitim Planı çerçevesinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Ankara ve Rize Personel Eğitim Merkezi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi'nde, mali işler sürecinde (evrak yapan gerçekleştirme görevlileri, maaş işlemleri v.s.) görev yapan personele mesleki konularda (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi'ne (MYS) Geçiş ve Mali İşlemler) eğitim verilerek Adalet hizmetleri standartlarının gelişim sürecine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu maksatla Adalet Teşkilatında Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi olarak görev yapan personele yönelik Eğitim Programının 1. grubu (15-16 Mart 2018) Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilmiştir.PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.