MEVZUAT

 

Anayasa
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
94 Sayılı Aday Memurların Eğitimi Konulu Genelge
Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyt Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesin Dair Yönetmelik
95/1 Sayılı Yükseköğretim Öğrencilerinin Staj Talepleri Konulu Genelge
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adalet Uzmanlığı Tezi Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Aday Memur Eğitim Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

 


 

 

 

 

 

Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2013 - Webmaster : Nuran AKYAY.
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.