EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Etüt ve Değerlendirme Şube Müd.

 • Bakanlığımız eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğüne bildirmek,

 • Yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin takip ve değerlendirme işlemlerini yürütmek, buna ilişkin istatistiki kayıtları tutmak, uygulamaların geliştirilmesine dair rapor ve öneriler hazırlamak,

 • Elde edilen tespit ve önerileri ilgili şube müdürlükleri ve Bakanlığın ilgili birimleri ile paylaşmak,

 • Eğitici havuzu ile ilgili tüm faaliyetleri yürütmek,

 • Başkanlığımız mevzuat çalışmalarını yürütmek,

 • Başkanlığımız Eğitim Faaliyet Raporunu hazırlamak,

 •  Analiz ve Ölçme - Değerlendirme Bürosu

  > Eğitim İhtiyaç Analizi,
  > Ölçme ve Değerlendirme,
  > Eğitici Havuzu,
  > Eğitim Faaliyet Raporu Çalışmalarını Yürütür.

   Genelge - Görüş Bürosu

  > Başkanlığımız Görüşlerinin Oluşturulması,
  > Mevzuat Hazırlık ve Geliştirme,
  > 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Başkanlığımıza Yapılan CİMER ve Diğer Başvuruların Yanıtlanması ve Gerekli Yazışmaların Yapılması,
  > Staj İş ve İşlemlerini Yürütür.

   Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Bürosu
  > Başkanlığımız Faaliyetlerinin Geliştirilmesi,
  > Başkanlığımız Personel Eğitim Merkezleri’nin Kurumsal İmaj Oluşturma ve Geliştirme Faaliyetlerini,
  > Eğitim İçerik ve Metotlarının Geliştirilmesi Çalışmalarını Yürütür.

 • Eğitim içerik ve metotlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

 • Başkanlığımız görüşlerini oluşturmak,

 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Başkanlığımıza yapılan CİMER ve diğer başvuruları yanıtlanmak ve gerekli yazışmaları yapmak,

 • Staj iş ve işlemlerini yürütmek,

 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.