EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Proje Yönetimi ve Eğitim Merkezleri Şube Müd.

  • Personel eğitim merkezleri ile diğer eğitim kurum ve tesisleriyle ilgili işleri yapmak,
  • Eğitim merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Eğitim merkezlerinin bütçeleme faaliyetleri ile ilgili Bütçe, Evrak ve Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü’nden talepte bulunmak,
  • Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, uygulamak ve takibini yapmak,
  • Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

 

Personel Eğitim Merkezleri Bürosu

> Personel Eğitim Merkezlerinin Projelendirilmesinin Takibi,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve Tefrişi,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Diğer Birimler ile Yazışma ve İletişimini,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Bütçeleme Faaliyetlerini,
> Personel Eğitim Merkezlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçları ile Tespit Edilen İhtiyaçlarının Giderilmesi için Çalışmaları Yürütür.

Projeler Bürosu

> Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme,
> Ulusal ve Uluslararası Projelerin Tüm Faaliyetlerini Yürütür.

Dış İlişkiler Bürosu

> Başkanlığımızın Görev Alanına Giren Konularla İlgili Olarak Diğer Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlar ile İş Birliği Çalışmalarını Yürütür.