EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bütçe, Evrak Ve Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

  • Planlama ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen Yıllık Eğitim Planı Taslağına göre sonraki yılın bütçe hazırlık çalışmalarını yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek,
  • Proje Yönetimi ve Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından personel eğitim merkezleri için talep edilen bütçeleme faaliyetlerini yürütmek,
  • Başkanlık ve personel eğitim merkezleri personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
  • Birimin idari ve mali iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlığımıza ait resmi evrakın kayıt, dosyalama ve muhafazasını yapmak,
  • Başkanlık Daire Başkanı, Tetkik Hâkimi ile Personel Eğitim Merkezi Müdürü, Yardımcısı ve tüm personelin toplantı, eğitim gibi etkinliklere görevlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
  • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Destek Hizmetleri Bürosu

> Başkanlığın İdari ve Mali İş ve İşlemlerini Yürütür.

Bütçe Bürosu

> Başkanlık ve Personel Eğitim Merkezlerinin Bütçeleme Çalışmalarını Yürütür.

İnsan Kaynakları Bürosu

> Başkanlık ve Personel Eğitim Merkezleri Personelinin Özlük İşlemlerini,
> Başkanlık Daire Başkanı, Tetkik Hâkimi ile Personel Eğitim Merkezi Müdürü, Yardımcısı ve Tüm Personelin Toplantı, Eğitim gibi Etkinliklere Görevlendirilmesine İlişkin İşlemleri Yürütür.

Evrak Bürosu

> Başkanlığımıza Ait Resmi Evrakın Kayıt, Dosyalama ve Muhafazası Çalışmalarını Yürütür.