YAYIN DANIŞMA KURULU İLE İLGİLİ MEVZUAT

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2.5.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikleri içeren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 50. Maddesinin 1. Fıkrasının G bendine göre oluşturulmuştur.