Yayın Danışma Kurulu


 Akın GÜRLEK
Bakan Yardımcısı
Yayın Danışma Kurulu Başkanı

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

  
 
 

İbrahim ŞAHİN
Eğitim Dairesi Başkanı

1961 yılında Ankara’da doğdu.  İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Demirlibahçe İlkokulu, Demirlibahçe  Ortaokulu, Başkent Lisesi'nde tamamladı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu.
1985 yılında Ankara Hâkim Adayı olarak mesleğe başlamış ve sırasıyla Pasinler Cumhuriyet Savcılığı, Kars Hâkimliği, Kemer Hâkimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği, Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Başkan Yardımcılığı, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Geçici Başkan Yardımcılığı ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.
11.07.2014 tarihinden itibaren Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 Prof. Dr. M. Fatih UŞAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

20.09.1968 tarihinde Ankara' da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.
20.06.1990 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun oldu.
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalında başladığı araştırma görevliliğine, 1994 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etti.
1993 yılında yüksek lisansı, 1997 yılında doktorayı tamamladı. 15.1.1999 tarihi itibariyle Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 17 Mayıs 2004 tarihi itibariyle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doçentlik unvanını kullanmaya hak kazandı.
16.02.2010 tarihinde, Selçuk Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalı profesörlük kadrosuna, 22.03.2011 tarihinden itibaren de Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği kadrosuna atandı.
7.4.2011 tarihi itibariyle de Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, Ankara, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine kurucu dekan olarak atandı.
1995 yılında Birmingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Londra'da Institutite of Advanced Legal Studies'de ve 2001 yılında da Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Nottingham Trent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, kendi imkanlarıyla, bilimsel çalışmalarda bulundu.
2006-2012 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Konya Bölge Çalışma Müdürlüğü görev alanı çevresinde, 1.1.2012 tarihinden itibaren de Ankara ve Kırıkkale illerinde resmi arabulucu olarak görevlendirildi.
Bir dönem, Konya İş mahkemeleri nezdinde bilirkişilik yaptı.
Haziran 2012 tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde, Yüksek Hakem Kurulunda Yüksek Öğretim Kurulu temsilcisi olarak görev yapmaktadır.


 


Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

1964 yılında Afşin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1985 yılında bitirdi.
Hukuk Fakültesinde 1986 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 1996 yılında Hukuk Doktoru, 1996-2004 yıllarında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör kadrosuna atandı.
1989-1990 yıllarında İtalyan Hükümeti’nin bursu ile doktora çalışmalarında bulunmak üzere Roma Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdürdü.
1997-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2006-2012 yıllarında Adalet Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 yılından itibaren halen sürdürdüğü Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Üyeliği, 1998, 2006-2009 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, 2012 yılından itibaren Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliklerini sürdürmüştür.
Alanında ders kitapları ve monografiler ile yabancı dilde yayınlanmış makaleler olmak üzere bir çok makalesi bulunmaktadır.
Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Prof. Dr. Olgun DEGİRMENCİ
TOBB ETÜ
Hukuk Fakültesi

Olgun Değirmenci 1972 yılında Ankara’da doğmuştur. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Bilişim Suçları konulu tezi ile ceza hukuku bilim uzmanı, 2006 yılında ise Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama konulu tezi ile Marmara Üniversitesi’nde ceza hukuku bilim doktoru olmuştur. Ceza Muhakemesinde Sayısal Delil çalışması ile 2015 yılında ceza ve ceza muhakemesi hukuku doçenti olmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde birlik komutanlığı seviyesinde görev yapmış, terörle mücadele harekâtları dâhil Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok harekâtında birlik yönetmiş ve onlarca kez taltif edilmiştir. Milli Savunma Üniversitesinde öğretim görevliliği ve öğretim üyeliği yapmıştır. Yoğunluklu olarak askeri ceza hukuku ve disiplin hukuku üzerine dersler vermiştir. 
2016 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, askeri ceza hukuku, bilişim suçları, adli bilişim ve ceza muhakemesinde alternatif çözüm yolları konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.
Ceza hukuku, uluslararası ceza hukuku, bilişim suçları, uluslararası suçlar, askeri ceza hukuku alanlarında yayınlanmış  çok sayıda bilimsel makale ve kitap çalışması bulunmaktadır.

 
Doç. Dr. Ahmet KILINÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Kanun-i Esasi’nin İnsan Hakları Yönünden Analizi’adlı tezi ile bilim uzmanı unvanını aldı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programından ‘Osmanlı Ceza Hukukunda Bir Yaptırım Türü olarak Teşhir’ adlı teziyle doktor unvanını aldı. Tezi adalet yayınevinden 2014 yılında yayımlanmıştır. Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitler arası Kurul tarafından “Hukuk Tarihi” Doçenti unvanını alma hak kazanmıştır. Kılınç, Doçentlik tez çalışması kapsamında Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik adlı kitabı yayınlatmıştır 2004 yılında İstanbul barosunda avukatlık stajını tamamlayan Kılınç, Kırıkkale ve Gazi Üniversitelerinde 2004 ile 2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Kılınç, Osmanlı ceza hukuku, Osmanlı yargı teşkilatı, Osmanlı millet sistemi gibi alanlar başta olmak üzere Türk Hukuk Tarihi ilminde akademik faaliyetler yürütmektedir. ABD, Almanya, İtalya, Moldava, Makedonya ve Japonya’ya bilimsel çalışmalar amacıyla giden Kılınç, Japonya’da bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kılınç, lisans seviyesinde Hukuk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi derslerini ve alana ilişkin lisansüstü dersleri anlatmaktadır. AYBÜ Kamu hukuku bölüm başkan yardımcılığı, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve AYBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği vazifelerini yürütmüş olan KILINÇ, hali hazırda AYBÜ Hukuk müşaviridir. KILINÇ, birçok ulusal ve uluslararası projede görev yapmaktadır.
 Dr. Öğretim Üyesi Cem Duran UZUN
Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1999 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde “Milli Güvenlik Kurulunun Anayasal Statüsü” isimli teziyle 2002 yılında Yüksek Lisans eğitimini ve “Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı” başlıklı teziyle 2009 yılında Doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında University of North Carolina at Charlotte’ta (UNCC) bir yıl süreyle misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1999 ve 2000 yıllarında avukatlık stajı yaptı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak Anayasa Hukuku, Siyasi Partiler Hukuku ve Anayasa Yargısı derslerini lisans ve lisansüstü programlarda vermektedir. “Anayasa Hukuku Açısından Siyasi Partilerin Finansmanı” isimli bir kitabı ve Anayasa Hukuku ile insan hakları alanında çok sayıda kitap bölümü ve makalesi bulunmaktadır.


 


Ahmet ÜSTÜNBAŞ
Mevzuat Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı

1976 yılında Ankara'da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Ankara'da başladığı serbest avukatlık mesleğini 2009 yılına kadar sürdürmüştür. 2009 yılında hâkimlik mesleğine intisap etmiş, sırasıyla Ağrı İli Tutak İlçesi ve Sinop ili Ayancık İlçesinde görev yapmıştır. 2014 yılından bu tarafa Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır.Cengiz ÖZEL
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

31 Temmuz 1972’de Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğan Cengiz ÖZEL, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku, Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Milli Güvenlik Akademisi (53. Dönem), ATAUM AB ve Uluslararası İlişkiler Uzmanlığı ve TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programlarından mezun olmuştur. Halihazırda Yakındoğu Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora öğrencisi olup, tez aşamasındadır. Keskin Cumhuriyet Savcılığı ile mesleğe başlamış, naklen geçtiği T.C. Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden sonra mesleğe dönerek Sarayönü (Konya) Cumhuriyet Savcılığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık Kurumu) Yetkili Hâkimliği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuş, halen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini sürdürmektedir.


Murat EROL
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Daire Başkanı

1978 yılında Yozgat Yerköy’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, lisansüstü eğitimini Çankaya Üniversitesi’nde kamu hukuku ana bilim dalında hazırladığı “Türk Anayasalarında Milliyetçilik İlkesi” konulu teziyle tamamladı.

Edebiyat, felsefe, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarındaki yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. İlk kitabı Yerlilik Düşüncesi 2016, ikinci kitabı Kaybetmenin Halet-i Ruhiyesi 2021 yılında yayımlandı. İkinci kitabı Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından “fikir” dalında yılın kitabı seçildi. Düşünce alanındaki çalışmaları yanında başta anayasa olmak hukukun teorik alanlarında çalışmaları da devam etmektedir.

2007-2019 arasında Adalet Bakanlığı müşaviri olarak farklı görevleri icra ettikten sonra, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında yayınlardan sorumlu Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bakanlık yayınları, Adalet Dergisi, Adalet Kütüphanesi (Bakanlık Kütüphanesi), birim arşivi görevleri arasındadır.

Adalet Dergisi’nin hakemli akademik döneme geçişi ile Genel Yayın Yönetmenliğini/Editörlüğünü yapmaktadır. Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyeliği devam etmektedir.

Türkiye Adalet Akademisinde hakim-savcı aday eğitimlerinde “Hukuk ve Toplum” dersi vermiş, hali hazırda “Kararların Dili” derslerini vermeye devam etmektedir.