EĞİTİM KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

02.01.2019 tarihli Bakan Oluru ile oluşturulmuştur.