118 Yargı Personeline İlk Yardım Eğitimi

Başkanlığımıza bağlı Ankara Personel Eğitim Merkezinde, 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı ilkyardım eğitimi düzenlenmiştir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli olup gönüllü olarak seçilen personeller arasından aldıkları eğitim sonunda sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanmıştır.
Eğitim programında; katılımcıların, günlük hayatta oluşabilecek herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri müdahale edene kadar hayati tehlikenin giderilmesi ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek için ilk müdahaleyi öğrenmeleri amaçlanmıştır.