2021 Yılı Eğitim İstatistikleri

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele; mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik bilgi ve beceriler ile meslek etiğini ve iş disiplinini kazanmaları, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla, Başkanlığımızca düzenlenen yüz yüze, yerinde ve uzaktan eğitim programlarına ait 2021 yılı istatistikî verileri tabloda yer almaktadır.
 

Fotoğaflar