2022 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Başkanlığımızca; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik bilgi ve beceriler ile meslek etiğini ve iş disiplinini kazanmaları, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir.
2022 yılında;
1-Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri;  
Yüz yüze gerçekleştirilen eğitim programları;
            14.424 personele yüz yüze hizmet içi eğitim programı,
            396 icra müdür ve yardımcısına yerinde eğitim programı,
            2.033 dış kurumlarda görev yapan kişiye eğitim programı,
Uzaktan eğitim programları;

  • 5.763 personele Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Canlı Sınıf uygulaması ile uzaktan hizmet içi eğitim programı,
  • 358 personele proje faaliyetleri kapsamında (Avrupa Konseyi’nin HELP (Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi) uzaktan eğitim programı,
düzenlenmiştir.
  • Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında UYAP Akademi üzerinden personele atanan eş zamanlı olmayan uzaktan eğitim modüllerini 8.145 kişi tamamlamıştır.
Çalıştay programları;
Farklı unvanlarda 250 kişinin katılımıyla eğitim modülü hazırlık çalışmaları kapsamında 14 çalıştay, 
Aday memur eğitim programları;  
Bakanlık merkez teşkilatında göreve yeni başlayan 64 personele aday memur eğitim programı, 
Eğitici eğitimi programları;
Eğitim programlarında görev alacak 78 eğitici adayına yetişkin eğitimi ve sunum teknikleri konusunda 4 farklı eğitici eğitimi programı olmak üzere;

Toplam 31.511 kişiye hizmet içi eğitim ve çalıştay programları düzenlenmiştir.

Başkanlığımızca Yargı personelinin adalet hizmetleri standartlarını gelişim sürecine katkıda bulunulması, mesleğinde kullanacağı yeni bilgi ve becerileri kazanabilmesi için hizmet içi eğitim programlarında kişisel gelişim eğitim konularına da yer verilmekte, iş verimliliklerini artırmaya yönelik moral ve motivasyonlarını da destek olmak amacıyla “Temel İşaret Dili” , “Aile Destek”, “Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım” konularında da eğitim programları düzenlenmektedir.  

Temel İşaret Dili Eğitimi:
Çeşitli unvanlarda çalışan personelin; işaret dili tarihçesi ve işitme engellilerin genel özellikleri, işaret dili temel kavramlar, adli kavramların işaret dilinde gösterilmesi ve işaret dili ile günlük konuşma becerisi kazanmaları amacıyla 272 yargı personeline 54 saat “Temel İşaret Dili” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.

Aile Destek Eğitimi:
Çeşitli unvanlarda çalışan personelin; aile hayatında yaşayabilecekleri sorunlar hakkında bilgi verilmesi ve sorunların çözümü için farkındalık ve beceri kazandırılması, bireylerin iletişim becerilerinin ve eşlerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine ilişkin bilgilendirilmesi, ailelerin çocuklarına karşı tutum ve davranışları konusunda desteklenmeleri, işi ve yaşam içindeki rolleri benimsemeleri ve fark etmelerine yardımcı olması amacıyla 648 yargı personeline hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi:
Çeşitli unvanlarda çalışan personelin; günlük hayatta oluşabilecek herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın ilk müdahale yapabilmeleri amacıyla 118 yargı personeline hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.
Ayrıca Yargı Reformu Stratejisi Hedefe 6.3-b bendinde ”Başta işitme engelliler için işaret dili tercümanları olmak üzere engellilere hizmet verecek personelin istihdamı ve eğitimine ilişkin uygulamalar geliştirilecektir” hedefi gereğince sağır ve işitme engelli vatandaşların adalete erişimlerinin kolaylaştırmak amacıyla bu alanda kullanılmak üzere “Türk İşaret Dili Hukuki Terimler Sözlüğü” oluşturulması çalışmalarına başlanılmıştır.

 

Videolar