2022 Yılı Eğitim Kurulu Toplantısı

Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Yılmaz başkanlığında Bakanlığımız eğitim faaliyetlerinin temel ilkelerini belirlemek amacıyla; Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Cihan Yıldız, Personel Genel Müdürü Sayın Alim Polat, İç Denetim Birimi Başkanı Sayın Numan Eroğlu ve Başkanımız Sayın İbrahim Şahin’in katılımlarıyla Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitimlerine ilişkin 2022 Yıllık Eğitim Planı’nın yargı çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamasını dileriz.

Fotoğaflar