2023 Yılı Eğitim Kurulu Toplantısı

Bakan Yardımcısı Sn. Hasan YILMAZ'ın Başkanlığında; Personel Genel Müdürü Sn. Turan KULOĞLU, Teftiş Kurulu Başkanı Sn. Cihan YILDIZ, Eğitim Dairesi Başkanı Sn. İbrahim ŞAHİN ve İç Denetim Birimi Başkanı Sn. Numan EROĞLU’nun katılımlarıyla Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitimlerine ilişkin 2023 Yıllık Eğitim Planı’nın yargı çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamasını dileriz.

Fotoğaflar