Adalet Dergisi 65'inci Sayı Duyurusu

Adalet Dergisinin 65. sayı (2020/2) hazırlıkları başlamıştır.

Dergimizin yeni sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin yazılar yayımlanacaktır.

Bu süreçte dergimize yazı göndermek isteyenlerin aşağıda belirtilen ve ilan edilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ve ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.

Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;

- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir örneği dilekçe ekinde aşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da aşağıda yazılı e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.

- Yazıların en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.

- Yazıların ekteki yayın ilkelerine ve yazım kurallarına, aynı zamanda etik kurallara uygun yazılması önem arzetmektedir.

-Yayımlanan yazılar için yazarlara telif ücreti ödenmektedir.

Duyurulur.

Detaylı bilgi için                            : Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)
Web sitesi                                       : www.adaletdergisi.adalet.gov.tr
                                                         
www.edb.adalet.gov.tr

Elektronik posta adresi                  : adaletdergisi@adalet.gov.tr
Telefon No                                     : (0 312) 204 1129/204 1375
Adres                                              : Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 Yenimahalle / ANKARA 06330