Adalet Dergisi 69. Sayı Duyurusu

ADALET DERGİSİ 69. SAYI DUYURUSU
 
Bakanlığımızca yayımlanan Adalet Dergisinin 69. sayısı (2022/2) hazırlıklarına başlanmıştır.
Dergimizin yeni sayısında özel hukuk ve kamu hukukuna ilişkin makaleler yayımlanacaktır.
Dergimize yazı göndermek isteyenlerin aşağıda belirtilen ve ilan edilen hususlara dikkat etmeleri, yazıların hakem değerlendirmesine uygun şekilde ve ilan edilen atıf kuralları çerçevesinde hazırlanması önem taşımaktadır.
Yayımlanması istenilen makalelerle ilgili olarak;
- Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorumluluğun üstlenildiği hususlarının yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
- Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir sureti örneğine uygun dilekçe ekinde aşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.
- Yazıların en geç 15 Ekim 2022 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.
- Yazıların ekteki yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile etik kurallarına uygun hazırlanması gereklidir.
- Dergimiz TRDizin, Jurix, ASOS indekslerinde taranmaktadır.
- Yayımlanan yazılar için yazarlara ve hakemlere telif ücreti ödenmektedir.
Duyurulur.


Detaylı bilgi için       : Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)
Web sitesi                  : adaletdergisi.adalet.gov.tr
E-posta adresi           : dergiadalet@gmail.com
Telefon No                 : (0 312) 204 11 29/204 13 07
Adres                         : Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA 06330