Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP)

Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP) online eğitim platformu aracılığıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitim kapsamında “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine/Sözleşmesine Giriş” eğitim modülünü başarıyla tamamlayan 70 zabıt kâtibine ve “Kadına Yönelik ve Ev İçi Şiddet” eğitim modülünü başarıyla tamamlayan 57 adli destek görevlisine sertifikaları verilmiştir.

Fotoğaflar