Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitim Programı (HELP)

Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan, Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitiminin (Human Rights Education for Legal Professionals-HELP) ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla, Eğitim Dairesi Başkanlığımıza ait toplantı salonunda eğitici eğitimi (HELP ToT session) gerçekleştirilmiştir. 21-22 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte HELP e-eğitim platformun kullanımı hususunda görev alacak olan, Başkanlığımızda ve Polis Akademisi Başkanlığında görevli 14 eğitimciye sertifikalı eğiticilerce verilen “eğitici eğitimi” iki gün sürmüştür.

Fotoğaflar