Başkanlığımızca, toplam 45911 personele UYAP Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden eğitim modülleri atanmıştır.

Başkanlığımızca, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan İcra Müdür ve Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve Zabıt Kâtibi unvanlarındaki toplam 45911 personele UYAP Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden "İletişim Becerileri" ve "Öfke Yönetimi" eğitim modülleri atanmıştır.