Yeni Atanan İcra Katiplerine Yönelik Olarak İstanbul Adliyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı

Başkanlığımızca 2020 Yıllık Eğitim Planı kapsamında, yeni atanan icra katiplerine yönelik olarak İstanbul Adliyesinde 12-13 Eylül 2020 ve 29-20 Eylül 2020 düzenlenen hizmet içi eğitim programı, 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen kapanış ve katılım belgelerinin dağıtım töreni ile tamamlanmıştır.

Fotoğaflar