HELP EĞİTİMİNDE TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ ÜYELERİ ARASINDA 2. OLDU

          
            HELP - Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP - European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals); Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan ve insan haklarını ilgilendiren çeşitli konularda eğitim modüllerinin yer aldığı bir dijital eğitim platformudur.
            İnsan haklarını teşvik etmede mesleki eğitimin oynadığı temel rolü vurgulayan Avrupa Konseyi; üye ülkelerdeki insan hakları eğitimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bazı ülkelerde hâkim ve savcılar için ulusal eğitim kurumlarının veya Baroların eğitim müfredatının bir tamamlayıcısı niteliğinde olan HELP eğitim programı;  hukuk profesyonellerinin insan hakları reflekslerini geliştirerek günlük çalışmalarında insan hakları ile ilgili sorunları derhal fark etmelerini ve bu sorunları çözebilecek donanıma sahip olmalarını sağlayacak önemli bir araçtır.
            İnsan haklarını ilgilendiren pek çok konuda online (çevrimiçi) eğitim modülü bulunan platformdan hâkimler, savcılar, avukatlar, yazı işleri müdürleri, sosyal çalışma görevlileri, adli tıp uzmanları, akademisyenler başta olmak üzere günlük çalışmalarının bir parçası olarak insan hakları konularıyla ilgilenen herkes yararlanabilmektedir.
            Başta Avrupa Konseyi uzmanları olmak üzere, alanında uzman akademisyen, hukuk danışmanı gibi kişiler tarafından uzun ve titiz çalışmalar sonucu hazırlanan online (çevrimiçi) kursların yer aldığı platformda, halihazırda 36 çevrimiçi kurs ve bu kursların 250 dilde tercümesi yapılmış ulusal sürümleri yer almaktadır.
           Bakanlığımız ve HELP işbirliği çerçevesinde, 2020 yılı içinde, Başkanlığımız eğiticileri eşliğinde yürütülen programlar ile 38 adalet uzmanı ve avukat, 95 yazı işleri müdürü ve 69 şube müdürü online kursu tamamlayarak Avrupa Konseyi ve Başkanlığımızca verilen sertifikayı almaya hak kazanmış, 136 komisyon müdürü ve 147 sosyal çalışma görevlisinden oluşan iki grubun eğitimlerine ise devam edilmektedir.
         Avrupa Konseyi HELP Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olan ve platformun aktif bir üyesi konumunda bulunan ülkemiz; insan haklarını ilgilendiren farklı konularda programda yer alan kurslardan birçok hukuk profesyonelinin istifade etmesini sağlamış ve Konsey üyesi 47 ülke içerisinde HELP eğitim platformundaki kullanıcı sayısı bakımından 2. sıraya yükselmiştir.