HELP - Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı

     Başkanlığımız tarafından yargı personelinin insan hakları konusundaki bilgi ve donanımını artırmak amacıyla, Avrupa Konseyi Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitim Programı-HELP (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) Online Eğitim Platformunda bulunan ve insan haklarına dair çeşitli konularda hazırlanan kurslar personelimizin erişimine sunulmaktadır.
     2020 yılından bu yana “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine/Sözleşmesine Giriş”, “Mülteci ve Göçmen Çocuklar”, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet” konulu online HELP eğitimlerini başarıyla tamamlayan çeşitli unvanlarda 915 personelimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.
     Yeni eğitim grupları olarak adli destek görevlileri ve zabıt kâtipleri için “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine/Sözleşmesine Giriş” kursu 8 Kasım 2021 tarihinde başlamıştır.
     Önümüzdeki dönemde de HELP online eğitimlerinin devam etmesi planlanmakta olup Türkçe tercümesi ve ulusal adaptasyonu tamamlanan yeni kurslarla birlikte HELP eğitimleri yargı camiasında yaygınlaştırılacaktır.