"Meslek Etiği", "Kişisel İmaj" ve “Güzel ve Etkili Konuşma” Eğitim Modülleri Atanmıştır.

Başkanlığımızca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Psikolog, Pedagog ve Sosyal Çalışma Görevlisi unvanlarındaki toplam 815 personele UYAP Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden "Meslek Etiği", "Kişisel İmaj" ve “Güzel ve Etkili Konuşma” eğitim modülleri atanmıştır.