Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Erasmus+ Projesi

Başkanlığımız koordinatörlüğünde Slovenya Ljudska Üniversitesiyle birlikte yürütülmekte olan “Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Erasmus+ Projesi” nin ihtiyaç analizi faaliyetleri kapsamında 07-08 Eylül 2023 tarihlerinde Erzurum adliyesinde hâkimler ve adli destek görevlilerinin katılımıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiş olup yeni eğitim teknolojileri ve eğitimde dijital yöntemler hakkında bilgi edinmek üzere Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ziyaret edilmiştir.
--
Under the coordination of our department, focus group discussions have been carried out on dates 07-08 September 2023, in Erzurum Courthouse with the participations of judges, pedagogues, psychologists and social workers in the scope of the Erasmus+ Project “Digital Transformation in Vocational Education and Training” being carried out with Slovenia Ljudska University. Atatürk University, Faculty of Open and Distance Education has been visited to get information about new training technologies and digital methods in training.

Fotoğaflar