Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi

Başkanlığımız koordinatörlüğünde Slovenya Ljudska Üniversitesiyle birlikte yürütülmekte olan Erasmus+ “Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi”nin eğitim ihtiyaç analizi faaliyetleri kapsamında 18-19-20 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu adliyelerinde görev yapan hâkimler ve adli destek görevlilerinin katılımıyla odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
--
Under the coordination of our department, focus group discussions have been carried out for need analysis of training on dates 18-19-20 September 2023, in İstanbul Çağlayan and İstanbul Anadolu Courthouses with the participations of judges, pedagogues, psychologists and social workers in the scope of the Erasmus+ Project “Digital Transformation in Vocational Education and Training” being carried out with Slovenia Ljudska University.

Fotoğaflar