Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi

Başkanlığımız koordinatörlüğünde Slovenya Ljudska Üniversitesiyle birlikte yürütülmekte olan Erasmus+ “Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Projesi”nin ihtiyaç analizi faaliyetleri kapsamında 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde yeni eğitim teknolojileri ve eğitimde dijital yöntemler hakkında bilgi edinmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile Uzaktan Eğitim alanındaki özel kurumlar ziyaret edilmiştir. 
--
Under the coordination of our department, need analysis have been carried out, Erasmus+ Project “Digital Transformation in Vocational Education and Training” being carried out with Slovenia Ljudska University. Related to this, Istanbul Technical University Center for Excellence in Education, Marmara University, Istanbul University Faculty of Open and Distance Education and private institutions whose field of study is distance training have been visited to get information about new training technologies and digital methods in training.

Fotoğaflar