ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ

Başkanlığımızca; Bakanlığımız Yıllık Eğitim Plânı, Bakanlığımızın tüm birimleriyle işbirliği halinde ihtiyaç duyulan eğitim konularına yer verilerek hazırlanmaktadır.

Bu sebeple, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin 2023 yılı eğitim ihtiyaçlarının tespiti için geliştirilen anketlerle eğitim ihtiyaçları elektronik ortamda tespit edilmiştir.

Bahsi geçen Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmalarımız kapsamında; elektronik ortamda eğitim ihtiyaçlarının tespiti yanında Başkanlığımızca belirlenen adliyelerde görev yapan yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli kadrolarında görev yapan adliye personeliyle bizzat kendileri yönünden; hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile birlikte görev yaptıkları personel yönünden ihtiyaç duyulan eğitim konuları için odak grup görüşmeleri yapılmak suretiyle de eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Başkanlığımız görevlilerince Ankara Batı, Elmadağ, Çubuk, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Polatlı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Yozgat, Rize, Trabzon, Artvin ve Eskişehir Adliyelerinde yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli kadrolarında görev yapan 1.009 adliye personeli ile bizzat kendileri yönünden; 213 hâkim ve Cumhuriyet savcısıyla, birlikte görev yaptıkları personel yönünden ihtiyaç duyulan eğitim konuları için «Odak Grup Görüşmeleri» gerçekleştirilmiştir.

Videolar